Konuyu Oyla:
  • Toplam: 7 Oy - Ortalama: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Türkiye'de İlk Teknokrasi Denemesi: Nihat Erim Hükümeti
#1
Türkiye'deki ilk Teknokrasi girişimi...

Nihat Erim ve kabinesi 12 Mart Muhtırası ardından hükümet görevini üstlenmiştir. Ancak bu nitelikli kişilerden oluşan kabinenin ömrü maalesef çok kısa olmuştur. 26 Mart 1971 tarihinde Nihat Erim'in kurduğu hükümet 3 Aralık 1971 tarihinde sona erdi. Daha sonra kendilerine tekrar hükümeti kurma görevi verildi ve bu görevini 22 Mayıs 1972 tarihine kadar ifa etti. Daha sonraları Nihat Erim 1977 yılına kadar Cumhuriyet Senatosu'nda senatörlük yapacak, malum zümrenin ''Üç Fidan (!)'' diyeceği zatları idam sehpasına taşıyacak uygulamaları başlatması nedeniyle kendilerine ''Balyoz'' lakabı verilecekti. Bu süreçte kendisinin söylediği söz şahsımın altına imzasını atacak niteliktedir ''Gerekirse demokrasilerin üzerine şal örtmeli''. Biz şal örtmekle kalmayacak, üstün Teknokratik Düzeni tabi kılacağız. Sabırlı bir şekilde okumanızı diliyorum. Şimdi bu kabinenin nitelikli insanlarına bir göz atalım.

BAŞBAKAN: Nihat Erim. Kendisini kısa da olsa yukarıda tanıttım. 1912 yılında dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktora yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde dersler verdi. 1959-1961 yılları arasında BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyesi olarak görev aldı.

BAŞBAKAN YARDIMCISI: Atilla Karaosmanoğlu. 1932 yılında Manisa'da doğdu, 1954 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Harvard ve New York Üniversitesi'nde geçici öğretim üyeliği yaptı.

DIŞİŞLERİ BAKANI: Osman Esim Olcay 1924 - İstanbul, evli, eşinin adı : Necla.

Saint Joseph Lisesi ve Siyasal Bilgiler Okulu mezunu.
1945 de Siyaset Dairesinde Aday Meslek Memuru, III. Katip olarak görev yapmış ve aynı yıl askerlik hizmeti nedeniyle ayrılmıştır.
1947 de Personel Dairesinde III. Katip, Siyaset Dairesinde III. Katip ve aynı yıl Londra Başkonsolosluğunda Kançılar, Muavin Konsolos, 1951 de Londra Büyükelçiliğinde II. Katip, 1952 de Ekonomik İşler Dairesinde II. Katip, Başkatip, 1954 de Kuzey Atlantik Paktı nezrinde Türkiye Daimi Temsilciliğinde Orta Elçilik Başkatibi, Büyükelçilik Başkatibi,
Orta Elçilik Müsteşarı, 1959 da NATO Dairesinde Genel Müdür Vekili, Genel Müdür, Daire Reisi, 1963 de Genel Sekreter NATO işleri Yardımcısı, 1964 de Helsinki Büyükelçisi, 1966 da Yeni Delhi Büyükelçisi, 1968 de NATO'da Milletlerarası Memur, 1969 da NATO Genel Sekreter I. Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

29/3/1971 - 11/12/1971 tarihleri arasında Nihat Erim Kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

SAĞLIK BAKANI: Türkan Akyol. Kendileri aynı zamanda ilk kadın bakanımızdır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Dahiliye, Göğüs Hastalıkları Uzmanlığı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Rektörlüğü yapmıştır.

ÇALIŞMA BAKANI: Atilla Sav. 1931 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara’da yaptı. 1948′de Ankara Atatürk Lisesi’ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine yazıldı. 1952 yılında mezuniyetini takiben Ankara Barosunda staja başladı. 1971 yılında Meclis dışından Çalışma Bakanı olan Sav, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yaptı.

ADALET BAKANI: İsmail Hakkı Arar. Ankara Maarif Koleji ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI: Ferit Melen. 1906 yılında Van'da doğdu. İlk ve ortaokulu Van'da bitirip 1928 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. Daha sonra 14. Türkiye Başbakanı olacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANI: Hamdi Ömeroğlu. Kendisi hakkında bilgilerimiz kısıtlıdır ancak bu hükümette en az teknokrat kim derseniz muhtemelen cevap kendisi olacaktır. Bakan olmadan önce çeşitli valilik görevleri yürütmüştür.

MALİYE BAKANI: Sait Naci Ergin. 1908'de Niğde'de doğdu. Türk siyasetçi. Mülkiye'yi bitirdi. Maliye Müfettişliği, Maliye Bakanlığı Müsteşarlığı, Kurucu Meclis Cumhuriyet Halk Partisi Temsilciliği, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği ile Maliye Bakanlığı yapmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: Şinasi Orel. Türk asker, bürokrat, diplomat. 1960 yılında, Kurmay Albay rütbesindeyken, Milli Birlik Komitesi tarafından Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması için görevlendirilmiştir. 1971 yılında TBMM dışından Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştır.

BAYINDIRLIK BAKANI: Cahit Karakaş. 1928 Bartın doğumlu. 1952 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi, Berlin Teknik Üniversitesi'nde su inşaatı ve su ekonomisi dalında doktora yaptı.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER BAKANI: İsmail Hamit Özer Derbil.  Türk siyasetçi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Başmüşavirliği, Ordu Yardımlaşma Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliği, Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeliği ile Dış Ekonomik İlişkiler Bakanlığı yaptı.

GÜMRÜK ve TEKEL BAKANI: Haydar Özalp.Türk siyasetçi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Bor Belediye Başkanlığı, Etibank Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

TARIM BAKANI: M. Orhan Dikmen. Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat ve Hukuk Fakültelerini bitirdi. Çeşitli üniversiterde önemli birimlerde görev aldı.

ULAŞTIRMA BAKANI: Haluk Arık. Türk asker ve siyasetçi. Harp Okulu'nu bitirmiştir. Amerika'da Makine ve Uçak Mühendisliği öğrenimi görmüştür. Ulaştırma Bakanlığı müsteşarlığı görevindeyken 33. Hükümet'te TBMM dışından Ulaştırma Bakanı olmuştur. 

SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI: Ayhan Çilingiroğlu. 1930'da Van'da doğdu. İnönü İlkokulu, Ankara Atatürk Fen Lisesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'ni bitirdi, Yüksek Mühendis olarak mezun oldu.

ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI: İhsan Topaloğlu. 1915 yılında Kilis'te doğdu. Türk siyasetçi. Berlin Teknik Üniversitesi'ni bitirdi. Zürih Federal Teknik Üniversitesi'nde doktora yaptı. 

TURİZM ve TANITMA BAKANI: Erol Yılmaz Akçal. Türk siyasetçi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve New York City College Uluslararası İlişkiler Bölümünü bitirdi. Serbest Avukatlık, 1.(XII), 2.(XIII) ve 3.(XIV) Dönem Rize Milletvekili ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptı.

İMAR ve İSKAN BAKANI: Selahattin Babüroğlu. 10 Mayıs 1923'de Erzurum'da dünyaya geldi. Babası Topçu Binbaşı Reşit Rüştü ve annesi Aliye hanımdır. 1942’de Kara Harp Okulu’nu bitirdi. İstihdam Subayı iken Amerika’ya gitmek yerine İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü’ne giren Babüroğlu 1954'de mezun oldu.
1961 yılında İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenen Babüroğlu 1966 yılında Başbakanlık Yüksek Denetleme kurulu üyeliğine getirildi.
1971 yılında bu görevde iken dışardan 1. Erim Hükümeti’ne İmar ve İskan Bakanı olarak atandı.


KÖYİŞLERİ BAKANI: Cevdet Aykan.  Türk siyasetçi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Akıl ve Sinir Hastalıkları Mütehassıslığı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevliliği yaptı.

ORMAN BAKANI: Selahattin İnal. İNAL, 1909 yılında Tarsus’ta doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana’da yapmıştır. 1930 yılında girdiği Yüksek Orman Mektebinden 1933 yılında mezun olmuştur. 1935 yılında ormancılık öğrenimi ve Doktora yapmak üzere Viyana’ya gönderilmiş ve 1939 yılında Viyana’da “Hochschule für Bodenkultur”u tamamlayarak Orman Mühendisi unvanı almıştır. II. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine yurda dönmüş, 01.01.1940 tarihinde yarıda kalan Doktora çalışmasını tamamlamak üzere ikinci kez Viyana’ya giderek “Meşe Ağacı Kabuğundaki Tanen Miktarının Yetişme Muhiti ile Olan İlgisi” adlı tezi ile Doktor unvanı almış ve 1941 yılında yurda dönmüştür. İNAL, 1950 yılında “Palamut Meşesi Ormanlarının Coğrafi Dağılışı, Ekonomik Önemi ve Amenajman Esasları” adlı çalışması ile Doçentliğe yükseltilmiştir. 27.02.1956 tarihinde Profesörlüğe yükseltilen İNAL, 1960-1962 yılları arasında Orman Fakültesi Dekanlığı ve kısa bir süre İÜ Rektörlük vekaleti görevini yürütmüştür. Prof. Dr. İNAL, yurt dışında pek çok kez konferans vermiş, Fakülte tarihinde yabancı üniversitelerde konferans vermek üzere şahsen davet edilen ilk öğretim üyesi olmuştur.

GENÇLİK ve SPOR BAKANI: Sezai Ergun. Türk siyasetçi. Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü'nü bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, 3.(XIV) Dönem Konya Milletvekilliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı.

KÜLTÜR BAKANI: Talat Halman. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nün ve Türk Edebiyatı Merkezi’nin başkanı olan Prof. Dr. Talât Sait Halman, 1954 yılında Columbia Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi tarafından onursal doktor unvanı verilen Prof. Halman, Bilkent Üniversitesi’nden önce Columbia Üniversitesi (1953-1960), Princeton Üniversitesi (1966-1971 ve 1972-1980) ve Pennsylvania Üniversitesi’nde (1984-1986) Türk dili, edebiyatı ve kültürü, İslâm ve İslâm kültürü ile Ortadoğu konularında dersler verdi ve New York Üniversitesi Ortadoğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nde (1986-1996) bölüm başkanlığı yaptı.

Elimden geldiğince kısa tutmaya çalıştım ve bu kabinenin yaşadığı politik sıkıntılara değinmeden, sadece kabinenin nitelikli, teknokrat insan yapısını ele aldım. Biraz daha bilgi edinmek isterseniz Sayın İlber Ortaylı'nın 19.03.2011 tarihli Milliyet'te yayımlanan yazısında aradığınız bilgileri bulabilirsiniz.


Sonuç olarak bu topraklardan bir Teknokrasi denemesi geçti ve başarısız oldu. Demokrasi sevdalısı halkımız(!) meydanı Ecevit,Demirel,Erbakan,Türkeş gibi siyasetçilere bırakarak ülkenin kaderini değiştirdi. Burada kimseye hakaret amacı gütmüyorum,geçmiş geçmişte kaldı; amacımız ders alarak ilerlemek ve ardımıza bakmamak. 

Sayın İnsanüstü Türk hareketi mensuplarına ufak bir teşekkürü borç biliyorum. Herhangi bir sosyal medya hesabım olmamasına rağmen arkadaşımın önerisiyle sayfanızın daimi okuyucusu oldum. Kaliteli bilgi paylaşımınızdan oldukça etkilenip hemen kendime bir program hazırladım. Umarım Türk Bilim Akademisi projesi süratle başarıya ulaşır ve bünyesine katılırım. Tekrardan yöneticilere ve diğer okuyuculara teşekkür ediyor, forumun hayırlı olmasını temenni ediyorum.

GELECEK BİZİM ELİMİZDE !


#2
Yazı için teşekkürler Gülücük Başarısızlık hiçbir zaman son değildir, olmayacaktır da.

Ignorance is a great danger but very popular.#3
(17-09-2017, Saat: 00:08)Murat Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Yazı için teşekkürler Gülücük Başarısızlık hiçbir zaman son değildir, olmayacaktır da.

Kesinlikle. Çok çalışacak ve başaracağız.

''Hiç kimse başarı basamaklarını elleri cebinde tırmanmamıştır.''-Andre Gide


#4
Bu bakanların çoğunun hukuk fakültesi mezunu olması dikkatimi çekti çoğunun hukukçulardan seçilme sebebi tam olarak nedir?


#5
Tam bir teknokrasi örneği değildir. Çektiği sıkıntıların dışında hiçbir iş tam anlamıyla uzmanına verilememiştir. Tabi günümüzde Türkiye her işe uygun uzman insan çıkartabilecek durumda bir ülke.


#6
TRT Haber de "Örtülen Tarih" isimli programda 9/10/17 - 22:20 'de Nihat Erim hakkında yayın yapılacak. Bilginize, iyi akşamlar.


#7
Yeni kayıt oldum.Konuda açmayı bilmiyorum belki yetki durumu olabilir.Merak ettiğim bu fikirler kızıl elma misali daim olan fikirler olarak mı kalicak. Ve yükselişin başlaması için birilerinin siyasi davranıp suan ki iktidar gibi yönetim şeklini değiştirmeye çalışmasını, ülkenin yüzde 40nin boş oy attığı yada neden kime attığını bilmeden gerçekleştirmesini göz önüne alirsak sonuca giden yol icin siyasi kanat gerektirmicek mi?
Ya öZGür YaŞa Ya Da ZoR öL...!


#8
Yazı için Teşekkürler.Konu gerçekten ilgimi çekti ve hakkında araştırma yapacağım.
action.php?id=1657&part=e&download


  


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
  TEKNOKRASİ Nedir Doktor 0 48 11-09-2018, Saat: 06:42
Son Yorum: Doktor
  Teknokrasi - Teknokrat Nedir? (Kabaca) tengerchono 2 122 04-09-2018, Saat: 00:25
Son Yorum: tengerchono
Lightbulb Türkiyede Oluşturulacak Yeni Kabine'de Teknokrasi Denemeleri Olur Mu? akul 2 221 01-09-2018, Saat: 17:04
Son Yorum: tyfngkt

Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar:
1 Ziyaretçi

Türkiye'de İlk Teknokrasi Denemesi: Nihat Erim Hükümeti57