Üye Ol

Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PHP - GİRİŞ VE META TAGLER
#1
Information 
Herkese esenlikler değerli dostlarım,

10 yıllık bir yazılımcı olarak edindiğim bilgileri, bu dili öğrenmek isteyen arkadaşlarıma faydalı olabileceğini düşünerek düzenli olarak paylaşacağım.

Umuyorum meraklılarına faydalı olur.


TAG(Etiket)

Php kodlarının çalışabilmesi için (bir çok programlama dilinde geçerlidir) PHP açılış taglerine ihtiyaç vardır, eski ve yeni kullanımları server de yüklü olan php sürümüne göre farklılık gösterebilir.

Eski kullanım:

PHP Kod:
<?php

    Kod bölümü

?>


Yeni kullanım:

PHP Kod:
<?

    Kod bölümü

?>

Örneğin ekrana yazı yazdırmak isteyelim,

PHP Kod:
<?php


 Ekrana yazı yazdırmak istedim
gözüküyor mu?


?>

Elbette ki kullanıcı etkileşimli PHP dilinde meta tagler arasına yazılan herhangi bir yazı ekrana olduğu gibi basılmayacaktır.


Bunun için kullanmamız gereken kod:

"echo" veya "printf" dir.

ÖRNEK KULLANIM İSE ŞU ŞEKİLDE OLMALIDIR, 

<?php

   echo " Esenlikler" ;

?>

Ek olarak; yukarıda ki örnekte de görüldüğü gibi PHP programlama dilin de syntx kodları, noktalı virgül ";" ile sonlandırılır.


Bir sonra ki konuda değişkenleri ve kullanım alanları hakkında ki bilgileri edineceğiz.

Hepinize iyi forumlar.
#2
Ben de az önce yeni başladığım için, öğrendiklerimi buraya bırakacağım ki hem aklımda daha kalıcı olsun, hem de belki gelecekte yeni başlamış olup da bu konuyu görecek bir iki kişi faydalanır.


Çalıştığım online editör burası: http://phptester.net/


Değişkenleri incelemek için:PHP Kod:
<?php

$var
="abc";
$Var="def";
$yeni ="var";

echo 
"$var<br>";
echo 
"deneme: $Var <br>xyz";
print $
$yeni;
echo 
" ";
 
?>

Gettype() - Değişkenin türünü verir.


PHP Kod:
<?php

    $degisken 
234;
 
   print gettype($degisken);


?>


Settype() - Değişkenin türünü değiştirir.


PHP Kod:
<?php
$foo 
"5bar"// string
$bar true  // boolean

settype($foo"integer"); // $foo is now 5   (integer)
settype($bar"string");  // $bar is now "1" (string)

echo "$foo";
echo 
"$bar";
?>


isset() - Bir değişkenin içinde değer bulunup bulunmadığının sınanmasını sağlar.


PHP Kod:
<?php

$var 
'';

if (isset(
$var)) {
 
   echo "abc";
}

?>


Unset() - Varolan bir değişkeni yok eder. 


PHP Kod:
<?php

 $foo 
"5bar"
 unset(
$foo);
 echo 
"$foo";

?>

Empty() - isset() fonksiyonunun tersi işleve sahiptir. Bir değişkene değer atanmamışsa; değeri sıfır veya boş alfanümerik (nullstring) ise 'doğru'(true) değeri verir.
[Sadece, birinci_degisken için '1' -yani doğru- yazdıracaktır]


PHP Kod:
<?php

 $birinci_degisken 
123;
 echo empty(
$birinci_degisken);

 
$ikinci_degisken"";
 echo empty(
$ikinci_degisken);


?>


is_string(), is_integer(), is_double() [b]- Sınadıkları değişkenin aradıkları türden değer içermesi halinde doğru('True) sonuç verirler.[/b]


PHP Kod:
<?php

 $a 
6.567;
if(
is_double($a)) 
{
print (
"A Double'dır.<br>");
}

?>

İşlemciler (Operatörler)
• = (Atama operatörü)

  $a="ABC";


Aritmetik işlemciler:

•+ (Toplama operatörü) 
6+5=11

•-  (Çıkarma operatörü)  
6-5=1

•/ (Bölme operatörü)
6/5=1.2

•* (Çarpma operatörü)
6*5=30
•% (Kalan-Modulus)
6%5=1

NOT: 

PHP Kod:
<?php

$adi
="Ali";
$soyadi="Yeşil";
$adi_soyadi$adi." ".$soyadi;
print (
"$adi_soyadi");

?>


Karşılaştırma Operatörleri
== eşit
!= eşit değil
=== aynı
> büyük
< küçük
<= küçük eşit
>= büyük eşit
|| veya
&& ve

Örnek
PHP Kod:
<?php

$vize
=45;
$final=65;
if(
$vize>=50 && $final>=50) {
 
 print "öğrenci geçti!";}
 
 else {
 
 print "öğrenci kaldı!<br>";
 
 $ortalama= ($vize+$final)/2;
 
 print "ortalama: $ortalama";

}

?>
Sabit değerler - Bir programın bazen başından sonuna kadar değeri değişmeyen değişkenlere denir.

PHP Kod:
<?php

$Dolar_miktar
=125;
define("DOLAR_KURU"625657);
$TL_Tutar=$Dolar_miktar*DOLAR_KURU;
if (
defined("DOLAR_KURU")) {
 
 echo ("Sabit değer daha önce tanımlanmıştı. <br>");
}

?>
Tarih ve saat verisi
PHP'nin, zaman ve tarih belirlemek için kullanabileceğiniz başlıca fonksiyonu: getdate()

PHP Kod:
<?php
$bugun 
getdate();
print_r($bugun);
?>
if KULLANIMI
if(koşullar){
koşullar doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}
elseif(diğer koşullar){
diğer koşullar doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}
else{
diğer her durumda yapılacak işlere ilişkin komutlar
}

Örnek - if KULLANIMI
PHP Kod:
<?php


  
  if 
($sarki=="güneş doğacak") {
 
 echo "seçtiğiniz şarkını adı: güneş doğacak";
 
 }
 
 elseif ($sarki=="beklerim ben") {
 
 echo "seçtiğiniz şarkını adı: beklerim ben";
 
 }
 
 else "lütfen bir şarkı seçiniz";


?>
switch KULLANIMI

switch(değişken){

case KOŞUL-1;
Koşul-1 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
break;
case KOŞUL-2;
Koşul-2 doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
break;
......................
default:
diğer her durumda yapılacak işlere ilişkin komutlar
}

Örnek - switch KULLANIMI
PHP Kod:
<?php


 $sarki
"derdime derman";
switch (
$sarki) {
 
 case "güneş doğacak";
 
 echo "seçtiğiniz şarkını adı: güneş doğacak";
 
 break;
 
 case "derdime derman";
 
 echo "seçtiğiniz şarkını adı: derdime derman";
 
 break;
 
 default:
 
 echo "seçtiğiniz şarkının adı bilinmiyor";
}

?>
DÖNGÜLER

1)while

while(koşul) {

Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}


Örnek
PHP Kod:
<?php


  $sayac
=1;
 
 while ($sayac<=7) {
 
 print ("Selam"."<br>");
 
   $sayac++;
}

?>

2) do...while
do {
Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
} while(koşul);

Örnek

PHP Kod:
<?php


  $sayac
=1;
 
 do {
 
 print "merhaba"."<br>";
 
 $sayac ++;  
 
 while ($sayac<=6);
 
   


?>
3) for
for(baslangic; bitis; şart azaltma veya arttırma) {

Koşul doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}

Örnek

PHP Kod:
<?php

  for
($sayac=4$sayac<=9$sayac++) {
 
 print "dunya donuyor <br>";
}

?>
4) foreach

foreach döngüsü, bir dizi değişkenin bütün elemanlarına teker teker ulaşır.
foreach döngüsü, ona adını verdiğiniz değişkenin içindeki bütün değerler bitinceye kadar devam edecektir.

Örnek

PHP Kod:
<?php

  $ogrenciler 
= array("ali","ece","kerem","aslı");
 
 foreach($ogrenciler as $anahtar =>$deger)
 
   {
 
   
    print 
"$anahtar$deger<br>";
 
   
    
}?>

break

Döngüyü sona erdirmek için kullanılır.

Örnek

PHP Kod:
<?php

  for
($sayac=1$sayac<=9$sayac++) {
 
 if ($tekrar==5)
 
     break;
 
 $tekrar=$tekrar+1;
}


?>
continue
Döngüyü devam ettirir.
Örnek

PHP Kod:
<?php
$sayac 
= -5;
for (;
$sayac<=7;$sayac++)
{
if (
$sayac<=0)
 
 continue;
 
 print("elma<br>");
}

?>FONKSİYONLAR

Değer döndüren veya değer döndürmeyen fonksiyonlar 'return' içerip içermemesine göre birbirinden ayrılır. Aşağıda değer döndürmeyen ve ekrana bir çıktı üreten fonksiyon örneği vardır.

PHP Kod:
<?php
  function title_yaz
($metin) {
 
 print ("<TITLE>$metin</TITLE>n");
}

 
 title_yaz("PHP'de fonksiyonlar");
?>
Değer döndüren fonksiyon örneği:

PHP Kod:
<?php
  function topla
($sayi1$sayi2) {
 
 $sonuc $sayi1+$sayi2;
 
 return $sonuc; }


 
 $sayi1=10;
 
     
  $sayi2
=27;

 
 print topla($sayi1$sayi2);
 
 
  
  
?>

Varsayılan değer

PHP Kod:
<?php
  function yazdir
($metin$boyut=3){
 
 print ("<font size= '$boyut'>$metin</font><br>");
}
 
 yazdir("Bu başlık"5);
 
 yazdir("Bu başlık");
?>
Değişkenlerin kapsamı: global ve static

PHP Kod:
<?php
    $metin 
"merhaba!";
 
   function yazdir() {
    global 
$metin;
    print (
"<h1>işte metin: $metin</h1>");


}
yazdir();
?>
Burada global $metin; satırını kullanmaz isek değişkenin değeri yazdırılamaz.Normalde bir fonksiyon içindeki local(yerel) değerler kullanıldıktan sonra silinir. Ama local verinin silinmemesini istersek statick ullanabiliriz.

PHP Kod:
<?php
function myTest(){

static 
$x=0;
    echo 
$x;
    
$x++;


}
myTest();
myTest();
myTest();
?>


Tek boyutlu dizi değişkenler
PHP Kod:
<?php
$ogrenciler
=array("ali","ekrem","ceren","naz");
print 
"$ogrenciler[2]<br>";
print 
"$ogrenciler[3]";
?>


•Bir döngü ile rahatlıkla tüm değerlere ulaşabiliriz.
PHP Kod:
<?php
$colors
=array("red","green","blue","yellow");
foreach (
$colors as $value) {
    echo 
"$value<br>";


(Son Düzenleme: 03-11-2017, Saat: 01:05, Düzenleyen: feveran.)
#3
(02-11-2017, Saat: 23:08)feveran Nickli Kullanıcıdan Alıntı: Ben de az önce yeni başladığım için, öğrendiklerimi buraya bırakacağım ki hem aklımda daha kalıcı olsun, hem de belki gelecekte yeni başlamış olup da bu konuyu görecek bir iki kişi faydalanır.


Çalıştığım online editör burası: http://www.writephponline.com/


Değişkenleri incelemek için:PHP Kod:
<?php

$var
="abc";
$Var="def";
$yeni ="var";

echo 
"$var<br>";
echo 
"deneme: $Var <br>xyz";
print $
$yeni;
echo 
" ";
 
?>

Gettype() - Değişkenin türünü verir.


PHP Kod:
<?php

    $degisken 
234;
 
   print gettype($degisken);


?>


Settype() - Değişkenin türünü değiştirir.


PHP Kod:
<?php
$foo 
"5bar"// string
$bar true  // boolean

settype($foo"integer"); // $foo is now 5   (integer)
settype($bar"string");  // $bar is now "1" (string)

echo "$foo";
echo 
"$bar";
?>


isset() - Bir değişkenin içinde değer bulunup bulunmadığının sınanmasını sağlar.


PHP Kod:
<?php

$var 
'';

if (isset(
$var)) {
 
   echo "abc";
}

?>


Unset() - Varolan bir değişkeni yok eder. 


PHP Kod:
<?php

 $foo 
"5bar"
 unset(
$foo);
 echo 
"$foo";

?>

Empty() - isset() fonksiyonunun tersi işleve sahiptir. Bir değişkene değer atanmamışsa; değeri sıfır veya boş alfanümerik (nullstring) ise 'doğru'(true) değeri verir.
[Sadece, birinci_degisken için '1' -yani doğru- yazdıracaktır]


PHP Kod:
<?php

 $birinci_degisken 
123;
 echo empty(
$birinci_degisken);

 
$ikinci_degisken"";
 echo empty(
$ikinci_degisken);


?>


is_string(), is_integer(), is_double() [b]- Sınadıkları değişkenin aradıkları türden değer içermesi halinde doğru('True) sonuç verirler.[/b]


PHP Kod:
<?php

 $a 
6.567;
if(
is_double($a)) 
{
print (
"A Double'dır.<br>");
}

?>

[b]İşlemciler (Operatörler)[/b]
• = (Atama operatörü)

  $a="ABC";


Aritmetik işlemciler:

•+ (Toplama operatörü) 
6+5=11

•-  (Çıkarma operatörü)  
6-5=1

•/ (Bölme operatörü)
6/5=1.2

•* (Çarpma operatörü)
6*5=30
•% (Kalan-Modulus)
6%5=1

NOT: 

PHP Kod:
<?php

$adi
="Ali";
$soyadi="Yeşil";
$adi_soyadi$adi." ".$soyadi;
print (
"$adi_soyadi");

?>


Karşılaştırma Operatörleri
== eşit
!= eşit değil
=== aynı
> büyük
< küçük
<= küçük eşit
>= büyük eşit
|| veya
&& ve

Örnek
PHP Kod:
<?php

$vize
=45;
$final=65;
if(
$vize>=50 && $final>=50) {
 
 print "öğrenci geçti!";}
 
 else {
 
 print "öğrenci kaldı!<br>";
 
 $ortalama= ($vize+$final)/2;
 
 print "ortalama: $ortalama";

}

?>
Sabit değerler - Bir programın bazen başından sonuna kadar değeri değişmeyen değişkenlere denir.

PHP Kod:
<?php

$Dolar_miktar
=125;
define("DOLAR_KURU"625657);
$TL_Tutar=$Dolar_miktar*DOLAR_KURU;
if (
defined("DOLAR_KURU")) {
 
 echo ("Sabit değer daha önce tanımlanmıştı. <br>");
}

?>
Tarih ve saat verisi
PHP'nin, zaman ve tarih belirlemek için kullanabileceğiniz başlıca fonksiyonu: getdate()

PHP Kod:
<?php
$bugun 
getdate();
print_r($bugun);
?>
if KULLANIMI
if(koşullar){
koşullar doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}
elseif(diğer koşullar){
diğer koşullar doğru ise yapılacak işlere ilişkin komutlar
}
else{
diğer her durumda yapılacak işlere ilişkin komutlar
}

Örnek - if KULLANIMI
PHP Kod:
<?php


  
  if 
($sarki=="güneş doğacak") {
 
 echo "seçtiğiniz şarkını adı: güneş doğacak";
 
 }
 
 elseif ($sarki=="beklerim ben") {
 
 echo "seçtiğiniz şarkını adı: beklerim ben";
 
 }
 
 else "lütfen bir şarkı seçiniz";


?>

Kaliteli bir IDE kullanırsanız hem öğrenmenize daha çok yardımcı olur hemde IDE'ye hakim oldugunuzda çok seri kodlamalar yapabilirsiniz
"The quieter you become, the more you are able to hear."
#4
@Nimda Doğrudur, lakin şuan, baştaki yapılandırmaları yapmayı hiç gözüm kesmiyor.
#5
Bugün karşılaştığım bir kullanımın güvenli olup olmadığını, sorun oluşturup oluşturmayacağını tecrübeli birisi olan size sormak istiyorum;

PHP Kod:
<?php echo $degisken['kolon_adi']; ?>

Üstteki kullanım ile

PHP Kod:
<?= $degisken['kolon_adi']; ?>

Bu kullanım aynı işlevi görüyormuş, doğru mudur? Rıza Çelik'in son baskı A'dan Z'ye Php kitabında verilmiş bir bilgi.

Daha anlaşılır olması için basite indirip yazacağım;

PHP Kod:
<?php echo "Hello World"?>

PHP Kod:
<?= "Hello World"?>
Kod:
puts("Bilim-kurgu geleceğin gerçeğidir.Yıldızları sevin!")#6
Md579M.jpg

Bir çok kişinin işine yarayacağını düşünüyorum.Müşteri Destek Scripti Özellikleri

Kontrol Panelinde Gelir gider Kar grafiğini
İşlerinizi
Gelir Giderlerinizi
Devam eden Tamamlanan Başlaması beklenen işlerinizi görebilirisiniz
Destek Taleplerini görebilirsiniz.Gelişmiş İşler Menüsü
Müşteriler
Destek Talebi
Projeler
Bileşenler
Gelirler Giderler
Ödemeler
Hizmetler
Raporlar
İşler
Script kurulum ve indirme linkleri için tıklayınız
Müşteri Destek Scripti


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi

Hakkımızda

İnsanüstü Türk forumları, tamamiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parçası olup, her daim Türk milletinin çıkarına hareket etmektedir.